Palvelumme

Salmi Systems tarjoaa mm. seuraavia palveluja

• Markkinatutkimusten toteuttaminen eri markkinoilla asiakkaan tarpeet huomioiden, joustavasti ja kustannustehokkaasti
• Markkinatutkimusten toteuttamiseen tai analysointiin liittyvä konsultointi
• Markkinatutkimusprojektien kilpailuttaminen ja laadunvalvonta
• Valmiiden markkinatutkimusaineistojen analysoiminen tilastollisia menetelmiä hyödyntäen

• Datojen yhdistäminen
• Datan rikastaminen
• Segmentointi ja segmentoinnin laajentaminen muihin tutkimuksiin (segmenttiavain)
• Mallintaminen (esim. driver analyysit)
• Ostopolkututkimukset
• Branditutkimukset ja positioinnit
• Asiakas- ja henkilöstötutkimukset
• KPI-mittaristojen rakentaminen
• KPI-mittareiden valinta
• Tavoitetasojen asettaminen
• Mittaaminen ja raportointi
• Tracking -tutkimukset
• Kampanjamittaukset